Δημοσιεύσεις

logo-smallΗ Titlos advertising σας βοηθάει να δημοσιεύσετε οτιδήποτε! Μεταξύ άλλων έχουμε δυνατότητα δημοσίευσης:

 

Κοινωνικά

 • Aναγγελίες Γάμου
 • Αρραβώνες
 • Ευχαριστήρια
 • Κηδείες
 • Μνημόσυνα
 • Ψηφίσματα

Δικαστικά

 • Προσκλήσεις
 • Δικόγραφα
 • Δικόγραφα Τραπεζών
 • Πρόσκληση Συλλόγου / Σωματείου
 • Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
 • Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Ανακοινώσεις

 • Απόφαση Δασαρχείου
 • ΡΑΕ (Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας)
 • Αλλαγή Ονόματος ή Επωνύμου
 • Ίδρυση / Αναγνώριση Σωματείου
 • Τροποποίηση Καταστατικού Εταιρείας
 • Τροποποίηση Καταστατικό Σωματείου

Υποδείγματα

 • Ευχαριστήριο Πένθους-Κηδείας
 • Κηδείας με Φωτογραφία ή με Πλαίσιο
 • Μνημόσυνο Απλό ή με Πλαίσιο ή με Φωτογραφία
 • Συγχαρητήρια
 • Δικόγραφο
 • Καταστατικό Σωματείου
 • Ανακοίνωσης ΡΑΕ (Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας)
 • Απόφασης Δασαρχείου
 • Αίτησης Άδειας Μεταφοράς Καυσίμων
 • Ανακοίνωσης Νομαρχίας ή Δήμου για Αλλαγή Ονόματος ή Επωνύμου

Δείτε και τις άλλες υπηρεσίες μας για Λογιστές και για Διοργάνωση Εκδηλώσεων